Is print on demand duurzaam?

Print in demand is duurzamer dan tradionele druk, omdat er geen restant is. U heeft in principe geen boeken op voorraad, waardoor er geen loods met ideale bewaaromstandigheden in stand gehouden hoeft te worden. Bovendien voldoet de productie van pod-boeken aan milieu-eisen én zijn er nooit exemplaren te veel. Er is dus geen afval.